Mijn kind heeft dyslexie en is erg onzeker: Wat kan ik doen?

Sofie is 10 jaar en heeft veel moeite met lezen en spelling. In de klas voelt Sofie zich altijd ergu00a0onzekeru00a0wanneer zij merkt dat zij langzamer is met haaru00a0werku00a0dan haar klasgenootjes. Doordat het niveauverschil steeds groter, is er op aandringen van school dyslexie onderzoek uitgevoerd. Sofie bleek dyslexie te hebben. Dit was voor haar en haar ouders een grote opluchting, omdat na vele jaren in onzekerheid te hebben gezeten, de oorzaak eindelijk naar boven kwam. Toch blijft Sofie erg onzeker enu00a0deze onzekerheid is alleen maar toegenomenu00a0na verloop van deu00a0jaren. Op welke manier kan Sofie leren omgaan met haaru00a0emoties en gevoelens,u00a0zodat zij haar leesniveau kanu00a0verhogenu00a0en hierdooru00a0ook meeru00a0plezieru00a0krijgt in het lezen?

Begeleiding naar zelfvertrouwenu00a0

Het zelfvertrouwen van een kind met dyslexie krijgt een flinke deuk. Begrijpelijk, want het kan erg frustrerend zijn wanneer klasgenoten moeiteloos woordjes leren voor het dictee. Dyslectici voelen zichzelf daarom vaak onterecht dom en sluiten zich vaak af van de rest.

Door deze frustratiesu00a0kunnen kinderen last krijgen van eenu00a0negatief zelfbeeld.u00a0Vooral wanneer kinderen met dyslexie iets moeten voorlezen in de klas en zij hierdoor negatieve ervaringen op doen in de klas.u00a0Door deze negatieve ervaringen wordt een kind op jonge leeftijd al geconfronteerd met gevoelens van angst, spanning en een hoge mate van stress. Ook Sofie werd steeds onzekerder. Haar oudersu00a0zienu00a0haar veranderen van een vrolijk naar een schuw meisje, die elke dag met tegenzin naar schoolu00a0gaat.u00a0Haar ouders zijn radeloos en zitten met hun handen in het haar.u00a0Wat kunnen zij doen om Sofie te helpen?u00a0

Tip 1:

Vertel je kind dat fouten maken MAG! Juist door het maken van fouten kan je leren. Vertel ook welke fouten jij als ouder nog steeds wel eens maakt. Een volgende keer zal je die fout waarschijnlijk niet meer maken. Zo zet je iets negatiefs om in iets positiefs.

Tip 2:

Leer je kind om te gaan metu00a0lichamelijke spanning.u00a0Opu00a0YouTubeu00a0kan je zoeken naaru00a0ontspannings- of ademhalingsoefeningen. Deze kunnen jullie thuis oefenen. Je kind kan deze oefeningen toepassen in de klas wanneer hij of zij spanningen ervaart. Een simpele oefening is door de ogen te sluiten en rustig een aantal keer door de neus in en door de mond uit te ademen.

Tipu00a03:

Oefening baart kunst. Laat je kinderen voorbeelden zien van bekende mensen met dyslexie zoals Hollywood acteur Will Smith, tv-chef Jamie Oliver en Prinses Victoria van Zweden. Zij hebben ook veel moeten oefenen. Daar is soms veel herhaling en doorzetting voor nodig. En het resultaat geeft dan veelu00a0 voldoening!

Wat kun je doen?u00a0

Educto enu00a0Intraverte kunnen helpen! Dankzij deu00a0senso-motischeu00a0begeleiding

vanu00a0Intraverte, leert Sofie zich bewust te worden van haar lijf. Net zoals vele kinderen, vindt Sofie het ook lastig om te praten over onderwerpen die waar zij moeite mee heeft. Door speelsgewijsu00a0hieru00a0bewust van te worden, komt ze erachter welk lichaamssignaal hierbij hoort. Hierdoor gaat Sofie dit patroon steeds meer ontdekken en leert ze door de begeleiding vanu00a0Intraverteu00a0hoe ze hiermee het beste mee kan omgaan.u00a0In deze therapie/begeleiding ontdekt Sofie meer wie ze is wat ze kan en hoe ze kan omgaan met spanning en emotie. Hoe voelt dit in je lijf en wat kun je dan doen? Ze leert wie ze is en ze ontdekt waarom ze zo gefrustreerd reageert als ze in de klas zit. Sofie leert haar lichaam kennen en besturen zodat ze de verschillende gevoelens herkent en kan plaatsen.

Doordat Sofie zich steeds meeru00a0bewusteru00a0is geworden van haar emoties, kan Educto door middel van didactische begeleiding kinderen deu00a0handvatenu00a0meegeven die Sofie in de klas kan toepassen. Voor Sofie is het erg belangrijk dat ze wordt gestimuleerd om meer te lezen, zodat haar leesniveau wordt verbeterd. Voor kinderen met dyslexie is dit van groot belang.

Uiteindelijk is Sofie erg geholpen door de hulp van Intraverte en Educto. Zij kan beter omgaan met haar eigen emoties,u00a0vindt het lezen weer leuk en is zelfverzekerder. Maar het allerbelangrijkste is dat ze weer met plezier naar school gaat, en dat straalt ze uit!

Leave a Comment